За нас
Контакти

Призма 66 ООД предлага на своите клиенти печатни произведения и графичен дизайн от 1993 г. Нашите клиенти са различни по големина – от малки фирми до международни компании, сдружения и държавни организации.

Издателски проекти
Ние осъществяваме вашите издателски проекти през всички фази – от концепцията до крайния продукт – печатно произведение, корпоративен дизайн, уеб сайт, уеб приложение или мобилно приложение.

Графичен дизайн
Можем да разработим вашия корпоративен дизайн или да съобразим разработваните издания с вече съществуващи предписания. Реализираме както проекти на отделни елементи, така и цялостно оформление на всички видове печатни произведения – лого, бланки, пощенски пликове, рекламни папки, листовки, рекламни брошури, дипляни, плакати, каталози, календари, книги.
При изпълнението на проектите можем да използваме както ваши готови материали, така и създадени от нас – висококачествена цифрова фотография, ретуш, монтаж, изработване на графични елементи, професионален превод, коригиране и редактиране на текстове.

Уеб дизайн
Прилагането на единен корпоративен дизайн определя визията на вашата фирма и на вашите продукти. Ние можем да приложим графичната ви концепция и при представянето ви в Интернет, както и да подготвим всички необходими графични и текстови елементи.

Приложения
Ние можем да създадем и публикуваме ваше уеб или мобилно приложение, разработено в съответствие със специфичните ви потребности.

Home Page