Заглавия
Международен бизнес – Част II
Проф. д.ик.н. Лилия Каракашева

Препоръчителна цена на дребно: 27,00 лв.
 
Международни инвестиционни проекти
Проф. д.ик.н. Лилия Каракашева

Препоръчителна цена на дребно: 30,00 лв.
 
Международен бизнес – Част I
Проф. д.ик.н. Лилия Каракашева

Препоръчителна цена на дребно: 22,20 лв.
 
Международен маркетинг
Проф. д.ик.н. Лилия Каракашева

Препоръчителна цена на дребно: 23,40 лв.
 
Маркетинг – Част I
Проф. д.ик.н. Лилия Каракашева, гл. ас. Благодатка Маркова

Препоръчителна цена на дребно: 22,80 лв.
 
Маркетинг – Част II
Проф. д.ик.н. Лилия Каракашева, Доц. д-р Лиляна Менчева, гл. ас. Благодатка Маркова

Препоръчителна цена на дребно: 22,80 лв.
 
Работа с компютри във фирмите
Петя Асенова, Румяна Лишкова, Недялко Неделчев, Владимир Стойчев, Васил Митрополитски

Препоръчителна цена на дребно: 13,20 лв.
 
Управление и организация на фирмите
Доц. д-р Нако Стефанов, К. Митрополитски

Препоръчителна цена на дребно: 16,20 лв.
 
Борси и борсова политика
Проф. д.ик.н. Л. Каракашева, гл. ас. Бл. Маркова

Препоръчителна цена на дребно: 11,52 лв.

  Home Page